Maureen Quin

– Master Sculptor –

Decades of Sculptural Excellence

“I’m bowled over! Congratulations for a most splendid biography and commemorative book covering your life and work through all the phases, evolution and expression of your talent. It is quite remarkable that you have pursued in this art form so persistently in all these years. It was my privilege to spend that month with you and Etienne – I learned so much from you. Fond love and best wishes for the future.” – Marianne Frank

“Wat ‘n wonderlike ervaring moet dit vir jou wees om al ses dekades se ontwikkeling, gebeure en herinneringe in één band te kan hê! Jy het hard daaraan en jou loopbaan gewerk en nou verdien jy gewis die akkolade wat die eindproduk na vore sal bring. Baie hartlik geluk, nogmaals! En, baie dankie vir die vriendskap van die vele jare.” – Muller en Titia Ballot.